Minister za okolje in prostor Andrej Vizjak ter župan Občine Bled Janez Fajfar sta 12. marca na Bledu podpisala sporazum o skupnem upravljanju oz. o sanacijskih ukrepih za Blejsko jezero. V sporazumu je opredeljen načrt aktivnosti za zmanjševanje vpliva obremenitev na kakovost vode v Blejskem jezeru.

Načrt aktivnosti je rezultat dela ministrstva, občine in širše lokalne skupnosti. V njem so določeni ukrepi, ki jih mora izvesti država in ukrepi, ki jih mora izvesti občina. Po besedah ministra Andreja Vizjaka bo ta dokument lahko vzorčni primer dobrega sodelovanja med državo in lokalno skupnostjo na področju konkretnega upravljanja voda.

Sestavni del podpisanega sporazuma je oblikovanje operativne skupine, ki se bo ukvarjala s tem, kako preprečiti dodatno onesnaževanje jezera s hranili in kako izvajati sanacijo ter z drugimi odprtimi vprašanji. V sporazumu so opredeljeni tudi monitoringi, spremljanje stanja in ustrezno ukrepanje. 

Meritve po onesnaženju, ki so ga zaznali februarja lani, so pokazale, da je bilo onesnaženje znatno in ne samo malenkostno je pojasnila Špela Remec Rekar iz Agencije RS za okolje. Jezero je danes glede na meritve v izrazito zmernem stanju, čeprav je v preteklosti že bilo med zmernim in dobrim stanjem. Špela Remec Rekar upa, da bo podpisani sporazum imel vpliv na to, kaj se z jezerom dogaja, vendar opozarja, da jezero odraz nas vseh in našega ravnanja z njim.

Izgradnja komunalne infrastrukture, zmanjšanje turističnega pritiska in ureditev odprtih vprašanj glede kmetijstva ter ribištva. Ko bomo to uredili, pravi župan Janez Fajfar, nam bo jezero lahko spet bolj v ponos.