Izberite promocijo v lokalnem programu blejske lokalne televizije Bled! Zagotavljamo vam različne načine televizijskega oglaševanja.

Vsebine blejske lokalne televizije Bled TV so dostopne v okviru Telemachove digitalne sheme in na EON.tv.

Pošljite nam kratek opis akcije ali vaše dejavnosti na info@bled.tv. Navedite želene načine sodelovanja. Na podlagi vaših informacij vam bomo pripravili ustrezno in vašim željam prilagojeno ponudbo.

Program Bled TV poteka vsak dan med 7.00 in 23.00. Videostrani so na sporedu v času, ko ni programa, med 7.00 in 23.00.
Cene storitev se lahko spreminjajo glede na zahtevnost naročila. 

Kontakt: Bled TV, Cesta svobode 11, 4260 Bled; e-pošta: info@bled.tv

 

Obvestilo političnim strankam in drugim predlagateljem pred predsedniškimi volitvam (23. 10. 2022)

Skladno z Zakonom o političnih strankah imajo politične stranke in drugi predlagatelji v času volilne kampanje, ki ga določa zakon, v okviru prostora za oglaševanje na voljo prostor za predstavitev kandidatov in list kandidatov. Vsem kandidatom in listam Bled TV zagotavlja oglaševalski prostor skladno z zakonom o volilni kampanji.

Pri oglasih ni posebnih vsebinskih omejitev, razen v primerih, ko bi z vsebino kršili zakon oziroma neutemeljeno diskreditirali posameznike, skupine ali politične stranke. Na podlagi 50. člena Zakona o medijih je za resničnost in točnost navedbe oziroma podatkov v oglasu odgovoren naročnik, za skladnost oglasa z zakonom in programsko zasnovo medija pa njegov izdajatelj.

Če ste zainteresirani za predstavitev, svoje naročilo lahko posredujete na elektronski naslov info@bled.tv. V skladu s 7. členom Zakona o volilni in referendumski kampanji je obvezna objava naročnika oglasa. Naročena propagandna sporočila bomo objavljali v skladu s splošnimi pogoji in po ceniku, ki velja v času predvolilne kampanje.

Uredništvo Bled TV

CENIK OGLAŠEVANJA IN TV PRODUKCIJE

TV TELOP

Izdelava tv telopa + animacija 30€
PREDVAJANJE TELOPA  
dnevno 5 €
sedemdnevno    35 €
štirinajstdnevno 60 €
mesečno 100 €
polletno   500 €
letno  800 €


VIDEO REKLAMA

Izdelava   po dogovoru
1 dan 30 €
14 dni    300 €
mesečno 500 €

 

PROMO FILM po dogovoru

V cenah ni vštet 22% davek na dodano vrednost.

Vaš oglas bo viden v okviru Telemachove digitalne sheme in na EON.tv